ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2013 година


 

Решения по преценка за ОВОС и ЕО за 2013 година


Решение № СЗ-1-ПР/2013
Решение № СЗ-2-ПР/2013
Решение № СЗ-3-ПР/2013
Решение № СЗ-4-ПР/2013
Решение № СЗ-5-ПР/2013
Решение № СЗ-6-ПР/2013
Решение № СЗ-7-ПР/2013
Решение № СЗ-8-ПР/2013
Решение № СЗ-10-ПР/2013
Решение № СЗ-11-ПР/2013
Решение № СЗ-12-ПР/2013
Решение № СЗ-13-ПР/2013
Решение № СЗ-14-ПР/2013
Решение № СЗ-15-ПР/2013
Решение № СЗ-16-ПР/2013
Решение № СЗ-17-ПР/2013
Решение № СЗ-18-ПР/2013
Решение № СЗ-19-ПР/2013
Решение № СЗ-20-ПР/2013
Решение № СЗ-21-ПР/2013
Решение № СЗ-22-ПР/2013
Решение № СЗ-23-ПР/2013
Решение № СЗ-24-ПР/2013
Решение № СЗ-25-ПР/2013
Решение № СЗ-26-ПР/2013
Решение № СЗ-27-ПР/2013
Решение № СЗ-28-ПР/2013
Решение № СЗ-29-ПР/2013
Решение № СЗ-30-ПР/2013
Решение № СЗ-31-ПР/2013
Решение № СЗ-32-ПР/2013
Решение № СЗ-33-ПР/2013
Решение № СЗ-34-ПР/2013
Решение № СЗ-35-ПР/2013
Решение № СЗ-36-ПР/2013
Решение № СЗ-37-ПР/2013
Решение № СЗ-39-ПР/2013
Решение № СЗ-41-ПР/2013
Решение № СЗ-42-ПР/2013
Решение № СЗ-43-ПР/2013
Решение № СЗ-44-ПР/2013
Решение № СЗ-45-ПР/2013
Решение № СЗ-46-ПР/2013
Решение № СЗ-47-ПР/2013
Решение № СЗ-48-ПР/2013
Решение № СЗ-50-ПР/2013
Решение № СЗ-51-ПР/2012
Решение № СЗ-52-ПР/2012
Решение № СЗ-53-ПР/2012
Решение № СЗ-54-ПР/2012
Решение № СЗ-55-ПР/2012
Решение № СЗ-56-ПР/2012
Решение № СЗ-57-ПР/2012
Решение № СЗ-58-ПР/2012
Решение № СЗ-60-ПР/2012
Решение № СЗ-65-ПР/2012
Решение № СЗ-66-ПР/2012
Решение № СЗ-67-ПР/2012
Решение № СЗ-68-ПР/2012
Решение № СЗ-69-ПР/2012
Решение № СЗ-70-ПР/2013
Решение № СЗ-71-ПР/2013
Решение № СЗ-72-ПР/2013
Решение № СЗ-74-ПР/2013
Решение № СЗ-75-ПР/2013
Решение № СЗ-76-ПР/2013
Решение № СЗ-77-ПР/2013
Решение № СЗ-78-ПР/2013
Решение № СЗ-79-ПР/2013
Решение № СЗ-80-ПР/2013
Решение № СЗ-81-ПР/2013
Решение № СЗ-82-ПР/2013
Решение № СЗ-83-ПР/2013
Решение № СЗ-84-ПР/2013
Решение № СЗ-85-ПР/2013
Решение № СЗ-86-ПР/2013
Решение № СЗ-87-ПР/2013
Решение № СЗ-88-ПР/2013
Решение № СЗ-89-ПР/2013

Решение № СЗ-1-ЕО/2013
Решение № СЗ-2-ЕО/2013
Решение № СЗ-3-ЕО/2013
Решение № СЗ-4-ЕО/2013
Решение № СЗ-5-ЕО/2013
Решение № СЗ-6-ЕО/2013
Решение № СЗ-7-ЕО/2013
Решение № СЗ-8-ЕО/2013
Решение № СЗ-9-ЕО/2013