ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Становища 2016

Публикувано на 22.08.2016г.

СТАНОВИЩЕ 7-5/2016г.  Общ устройствен план на община Опан.

Публикувано на 30.08.2016г.

Публикувано на 22.04.2016г.