Контакти

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Контакти

Работно време:


От понеделник до петък: - от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2

За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494

e-mail: office@stz.riew.gov.bg, Интернет страница: www.stz.riew.gov.bg
 
Административно обслужване на "едно гише", деловодство: 042 / 692 239

Директор:  042/692 200;

Факс: 042/602 447;

Натиснете >>>ТУК<<< за да видите телефоните за връзка със съответните служители на Инспекцията