НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНОвиж всички »

Предстоящо събитие

11.07.2024 г.
На 18 юли 2024 г. /четвъртък/ РИОСВ – Стара Загора организира почистване на терен на територията на местност „Абланово“, в границите на Природен парк „Сините камъни“, съвместно с Дирекция Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен. 
повече»

„Отпадъците като изкуство“ – инициатива на РИОСВ – Стара Загора

03.07.2024 г.
На 27 юни 2024 г. РИОСВ – Стара Загора организира инициатива, в която взеха участие служители на инспекцията, чиято цел бе да преврнат стари автомобилни гуми в саксии, както и да създадат артистични фигури на животни, сътворени от непотребни предмети и материали, с желание да се реши сериозен проблем за страната по практичен начин.
      
повече»

РИОСВ – Стара Загора направи проверки в три последователни дни по сигнали за замърсяване на река Сазлийка

26.06.2024 г.
След  постъпили на 24.06.2024 г. сигнали, че е наблюдавана пяна в реката на село  Лясково, община Стара Загора, същия ден е извършена незабавна проверка на място от експерти на РИОСВ - Стара Загора и Регионална лаборатория (РЛ) - Стара Загора към ИАОС. Към момента на проверката се наблюдава малко количество пяна в реката, не е констатирано наличие на тръби или друга инфраструктура за отвеждане на отпадъчни води. 
повече»

НОВИНИвиж всички »

Деня на земята 22 април 2024 г.

22.04.2024 г.
Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.
 
повече»

РИОСВ – Стара Загора взе участие в среща с областния управител на Сливен за проблемите с нерегламентираните сметища в областта

08.04.2024 г.
По повод предписанията на  директора на РИОСВ-Стара Загора за предприемане на мерки за справяне с изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места, в Областна администрация Сливен се проведе среща за обсъждане на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на територията на област Сливен.
повече»

Световен ден на водата

22.03.2024 г.

Заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01

23.11.2023 г.
На 21.11.2023 г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“  с бенефициент РИОСВ – Стара Загора.  
повече»

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект

16.11.2023 г.

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”
повече»

РИОСВ – Стара Загора вече има готовност да се включи в националната кампанията „Да изчистим България заедно"

14.09.2023 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора вече предостави голяма част от нужните консумативи на общините, заявили желание да се включат активно в  кампанията „Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г.
 
повече»

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

-----------------------------------
Постъпили сигнали на дежурните телефони.
--------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Екологичен календар

       Предстои да отбележим 
                  29 юни
             Ден на р. Дунав


 

Международни кампании

 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.