НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНОвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора отбеляза Световния ден на околната среда с почистване в Раднево

06.06.2024 г.
РИОСВ – Стара Загора отбеляза Световния ден на околната среда – 5 юни с провеждане на инициативи с ученици, чиято цел беше да се акцентира върху повишаване на общественото внимание върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и създаване на отговорно отношение към градската среда и високо екологично съзнание у хората.
 
повече»

РИОСВ – Стара Загора постави две стойки за велосипеди на паркинга на Инспекцията

06.06.2024 г.

РИОСВ – Стара Загора осигури на служителите си и на гражданите удобството да ходят до Инспекцията с колело, като постави две стойки за велосипеди на паркинга. Служителите и гражданите ще могат безопасно да съхраняват велосипедите си, така че да не се притесняват от кражба. 
повече»

Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“,

03.06.2024 г.
Във връзка с подготовка за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), в РИОСВ-Стара Загора бяха проведени две срещи на 22.05.2024 г. и 27.05.2024 г. със заинтересованите страни по програмата: представители на областни управители, общини, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и др. с цел осигуряване на прозрачност и информираност. 
повече»

НОВИНИвиж всички »

Деня на земята 22 април 2024 г.

22.04.2024 г.
Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.
 
повече»

РИОСВ – Стара Загора взе участие в среща с областния управител на Сливен за проблемите с нерегламентираните сметища в областта

08.04.2024 г.
По повод предписанията на  директора на РИОСВ-Стара Загора за предприемане на мерки за справяне с изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места, в Областна администрация Сливен се проведе среща за обсъждане на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на територията на област Сливен.
повече»

Световен ден на водата

22.03.2024 г.

Заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01

23.11.2023 г.
На 21.11.2023 г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“  с бенефициент РИОСВ – Стара Загора.  
повече»

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект

16.11.2023 г.

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”
повече»

РИОСВ – Стара Загора вече има готовност да се включи в националната кампанията „Да изчистим България заедно"

14.09.2023 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора вече предостави голяма част от нужните консумативи на общините, заявили желание да се включат активно в  кампанията „Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г.
 
повече»

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

-----------------------------------
Постъпили сигнали на дежурните телефони.
--------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Екологичен календар

       Предстои да отбележим 
                  28 май
  Ден на парковете в България


 

Международни кампании

 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.