НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНОвиж всички »

ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ В XIV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

28.11.2022 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.
повече»

Стойностите за фини прахови частици в землището на с. Ракитница вече са в норма

11.11.2022 г.
Завърши 72-часовото замерване на качеството на атмосферния въздух заради пожара на депото в землището на с. Ракитница.
повече»

РИОСВ – Стара Загора продължава четвърто денонощие да следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото в Ракитница

10.11.2022 г.
Регионалната инспекция по околна среда - Стара Загора продължава да следи качеството на атмосферния въздух след възникналия пожар на депото в Ракитница. 
повече»

НОВИНИвиж всички »

Стойностите за фини прахови частици в землището на с. Ракитница вече са в норма

11.11.2022 г.
Завърши 72-часовото замерване на качеството на атмосферния въздух заради пожара на депото в землището на с. Ракитница. повече»

Стойностите за фини прахови частици в землището на с. Ракитница вече са в норма

03.11.2022 г.
Завърши 72-часовото замерване на качеството на атмосферния въздух заради пожара на депото в землището на с. Ракитница.
повече»

В РИОСВ – Стара Загора са отчетени и регистрирани данни за качеството на атмосферния въздух по време на пожара в „Арсенал“

02.11.2022 г.
РИОСВ – Стара Загора уточнява, че не отговаря на истината разпространената вчера в някои медии информация, че „от местната екоинспекция не са измервали допълнително качеството на въздуха заради задимяването, а най-близката измервателна станция не работи“.
повече»

Наложени са 18 наказателни постановления за нарушения на законодателството за опазване на околната среда в басейна на Марица Изток

26.10.2022 г.
В резултат на осъществения засилен контрол от страна на РИОСВ-Стара Загора съвместно с експерти от други регионални инспекции за изпълнението на условията в комплексните разрешителни на топлоелектрическите централи са наложени 16 наказателни постановления (НП) на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, едно на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и едно на „Ей И Ес 3С - Марица Изток 1“ ЕООД.
повече»

Спешни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха бяха поискани на среща с операторите в енергийния комплекс „Марица Изток”

18.10.2022 г.
Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева настоя спешно да се предприемат превантивни и текущи действия при неблагоприятни данни от системата за ранно предупреждение, за да се предотврати и намали замърсяването на атмосферния въздух по показател серен диоксид. Срещата с представители на четирите горивни инсталации в енергийния комплекс „Марица Изток” се проведе в понеделник, 17 октомври.
повече»

Зам.-министър Ренета Колева направи извънредна проверка на „Брикел“ ЕАД заедно с РИОСВ - Стара Загора и РИОСВ - София

09.09.2022 г.
Поредица от проверки извършиха през седмицата контролните органи на МОСВ в ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в гр.Гълъбово.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

 

Европейски кампании

„Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2022 г.“


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.