НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

АКТУАЛНОвиж всички »

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

08.04.2024 г.

РИОСВ- Стара Загора приключи своята кампанията по повод Световния ден на водата

29.03.2024 г.
    Подобаващо се отбеляза Световният ден на водата от РИОСВ - Стара Загора. От 20 до 26 март отпразнувахме празника на водата с   ученици от три училища и деца от две детски градини.
    повече»

Предстои заличаването на незаконно маркирани участъци в Резерват „Кутелка“

06.03.2024 г.
Резерват „Кутелка“ е обявен със Заповед    № 1253 от 22.12.1983г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Защитената територия е с площ  6859.755 дка и е обявена с цел опазване на съобщества от мизийски бук и запазване на характерни скални местообитания на редки и изчезващи от страната и Европа грабливи птици.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора взе участие в среща с областния управител на Сливен за проблемите с нерегламентираните сметища в областта

08.04.2024 г.
По повод предписанията на  директора на РИОСВ-Стара Загора за предприемане на мерки за справяне с изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места, в Областна администрация Сливен се проведе среща за обсъждане на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на територията на област Сливен.
повече»

Световен ден на водата

22.03.2024 г.

Заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01

23.11.2023 г.
На 21.11.2023 г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“  с бенефициент РИОСВ – Стара Загора.  
повече»

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект

16.11.2023 г.

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”
повече»

РИОСВ – Стара Загора вече има готовност да се включи в националната кампанията „Да изчистим България заедно"

14.09.2023 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора вече предостави голяма част от нужните консумативи на общините, заявили желание да се включат активно в  кампанията „Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г.
 
повече»

РИОСВ – Стара Загора взе участие в откриващо събитие на проект, изпълняван от фондация „Български младежки воден парламент“

03.07.2023 г.
Встъпителна среща на проект ,,Pure air for green future”, финансиран по програма EUTEENS4GREEN и изпълняван от фондация „Български младежки воден парламент“ се проведе в град Гълъбово на 29.06.2023 г. 
повече»

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

-----------------------------------
Постъпили сигнали на дежурните телефони.
--------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Екологичен календар

         Предстои да отбележим 
                 01 април
Международен ден на птиците


 

Международни кампании

 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни





Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.