НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНОвиж всички »

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

08.05.2024 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е изготвена проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000578 „Река Марица“.
повече»

Учениците в ОУ „Кирил Христов“ проведоха кампания за използване на съдове за многократна употреба. Призоваваме и всички Вас!

24.04.2024 г.
РИОСВ – Стара Загора проведе образователна инициатива с ученици, за да им помогне да осъзнаят приоритетите си като отговорни жители на Планетата. Не само на 22 април  - Деня на Земята, хората трябва да мислят за опазване на околната среда, защото всяка минута в океана се изхвърля по един камион с отпадъци. Въздействието на всяко наше действие върху природата е отговорност на всеки човек.
 
повече»

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

08.04.2024 г.

НОВИНИвиж всички »

Деня на земята 22 април 2024 г.

22.04.2024 г.
Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.
 
повече»

РИОСВ – Стара Загора взе участие в среща с областния управител на Сливен за проблемите с нерегламентираните сметища в областта

08.04.2024 г.
По повод предписанията на  директора на РИОСВ-Стара Загора за предприемане на мерки за справяне с изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места, в Областна администрация Сливен се проведе среща за обсъждане на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на територията на област Сливен.
повече»

Световен ден на водата

22.03.2024 г.

Заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01

23.11.2023 г.
На 21.11.2023 г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“  с бенефициент РИОСВ – Стара Загора.  
повече»

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект

16.11.2023 г.

РИОСВ - Стара Загора представя резултатите от изпълнението на проект „Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”
повече»

РИОСВ – Стара Загора вече има готовност да се включи в националната кампанията „Да изчистим България заедно"

14.09.2023 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора вече предостави голяма част от нужните консумативи на общините, заявили желание да се включат активно в  кампанията „Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г.
 
повече»

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

-----------------------------------
Постъпили сигнали на дежурните телефони.
--------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Екологичен календар

         Предстои да отбележим 
                 10 май
            Световен ден на                        мигриращите птици


 

Международни кампании

 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.