Полезни връзки

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Полезни връзки

Полезни връзки към други сайтове с екологична информация:

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

- Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Регионални инспекции по околната среда и водите, Национални паркове и Басейнови дирекции

РИОСВ - Благоевград

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Велико Търново

РИОСВ - Враца

РИОСВ - Монтана

РИОСВ - Пазарджик

РИОСВ - Перник

РИОСВ - Плевен

РИОСВ - Пловдив

РИОСВ - Русе

РИОСВ - София

РИОСВ - Смолян

РИОСВ - Хасково

РИОСВ - Шумен

Национален парк „Пирин”

Национален парк „Рила”

Национален парк „Централен Балкан”

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив

Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна

Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград

Неправителствени организации

Зелени Балкани

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Мрежа за гражданско действие-Blue Link

Областни и общински администрации

Областна администрация Стара Загора

Община Братя Даскалови

Община Гурково

Община Гълъбово

Община Казанлък

Община Мъглиж

Община Николаево

Община Павел Баня

Община Раднево

Община Стара Загора

Община Чирпан

Областна администрация Сливен

Община Нова Загора

Община Сливен

Община Твърдица

Областна администрация Ямбол

Община Болярово

Община Елхово

Община Стралджа

Община Тунджа

Община Ямбол

Община Котел