ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Консултации по екологична оценка

Публикувано на 14.03.2023 г.

 
Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Частично Изменение на Общ Устройствен План на община Нова Загора за имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31, землище на с.Баня, община Нова Загора за изграждане на обект : „ Фотоволтаична електроцентрала“.

Публикувано на 26.09.2022 г.


​Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община  Чирпан