Пишете ни

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Пишете ни

​Обратна връзка с нас

     Моля, при сигнали за корупция, мнения, препоръки или забележки относно работата на РИОСВ-Стара Загора, попълнете предоставената по-долу форма за обратна връзка.

    ВАЖНО !!!
Сигнали подадени без валиден имейл адрес и телефон за обратна връзка, се считат за анонимни по смисъла на АПК и няма да бъдат обработвани.

Личните данни на изпращача ще бъдат обработвани само и единствено за предприемане на действия по запитването и обратна връзка с подателя. Личните данни ще бъдат съхранявани до приключване действията по сигнала.


 

Изпратете запитване