ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Регистри за процедури по ОВОС и ЕО

Достъп до централизираните регистри по ОВОС и ЕО (екологична оценка) можете да получите от следните адреси:
 
- Регистър за процедури по ОВОС

- Регистър за процедури по ЕО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Регистри ОВОС и ЕО за периода 2007-2013