ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Становища 2018

Публикувано на 08.11.2018г.

СТАНОВИЩЕ 1-3/2018г.  Общ устройствен план на община Стралджа.
СТАНОВИЩЕ 2-3/2018г.  Общ устройствен план на община Твърдица.

Публикувано на 23.10.2018г.

СТАНОВИЩЕ 2-2/2018г.  Общ устройствен план на община Мъглиж.

Публикувано на 17.08.2018г.

СТАНОВИЩЕ 1-1/2018г.  Общ устройствен план на община Болярово.