ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

  • КОС-01-6082/07.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на птицеферма за стокови кокошки-носачки” в поземлен имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
  • КОС-01-6155/11.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на лозов масив на площ 144,728дка със система за капково напояване” в землището на с. Главан, общ. Раднево. 
  • КОС-01-6181/12.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води” в землището на с. Крън, общ. Казанлък.
  • КОС-01-6055/06.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на лозя” в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
  • КОС-01-6088/07.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води” в землището на с. Генерал Инзово, с. Кукорево и с. Победа, общ. Тунджа и с. Зимница, общ. Стралджа.