Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г.

2

„Склад за съхранение на амониева селитра“ с оператор „Заводски строежи Марица изток” АД гр.Стара Загора повече»

3

 „Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД, гр. София повече»

4

 „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора повече»

5

„Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с оператор „Геострой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол повече»

6

„Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД, гр. София повече»

7

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД, гр. Ямбол повече»

8

„Площадка за третиране и съхранение на опасни и производствени отпадъци“ с оператор „Евасто“ ООД, гр. Пловдив повече»

9

„Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде Газ България” ЕООД, гр. София повече»

10

 „Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ООД, гр. Николаево повече»