Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени Решения от директора на РИОСВ-Стара Загора

 
Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието) № на Решение на директора на РИОСВ Стара Загора Дата на Решение на директора на РИОСВ Стара Загора Решение на директора на РИОСВ Стара Загора Дата на влизане в сила на Решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС Дата на обжалване на Решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
„Линде газ България“ ЕООД, гр. София, бул. „Цар Борис III“№ 1, сграда „Граве“; „Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“, гр. Стара Загора, Индустриална зона „Агробиохим“ № СЗ - 12 - 1/2022 23.08.2022г. Виж публикуванoтo решение 07.09.2022г. Не е обжалвано
„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, общ. Тунджа, обл. Ямбол, Индустриална зона; „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД, завод Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, Индустриална зона № СЗ – 24/2022 23.11.2022г. Виж публикуваното решение 08.12.2022г. Не е обжалвано
„Балиста“ ЕООД, гр. Казанлък, ул. „Иван Вазов“ № 5; „Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“, находящo се в землището на гр. Мъглиж, местност „Каракос“ № СЗ – 11-1/2023 27.02.2023г. Виж публикуваното решение 14.03.2023г. Не е обжалвано