Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

8

На 26.04.2018 г. в с. Черна гора, общ. Братя Даскалови бе извършена проверка на „Площадка за третиране и съхранение на опасни и производствени отпадъци“ с оператор „Евасто“ ООД гр. Пловдив. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. При проверката се установи, че е настъпила промяна в собствеността на площадката. Дадено е 1 предписание за уведомяване на министъра на околната среда и водите за настъпилите изменения, което е изпълнено.