Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г.

1

„Складова база Континвест“  с оператор „Континвест” ООД гр. София
повече»

2

„Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София
повече»

3

„Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде газ България” ЕООД гр. София
повече»

4

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол
повече»

5

„Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с оператор „Геострой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол
повече»

6

„Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор „Софарма“ АД гр. София
повече»

7

„Предприятие за хидравлични елементи и системи” с оператор „ХЕС” АД гр. Ямбол
повече»

8

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас
повече»

9

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“ с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин
повече»

10

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София
повече»