Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проект за решение по чл. 106, ал. 3 от ЗООС

Проект за решение по чл. 106, ал. 3 от ЗООС - 2023 г.

Проект за решение № СЗ-11-1/2023========================================================

Проект за решение по чл. 106, ал. 3 от ЗООС - 2022 г.

​Проект за решение № СЗ-24/2022
Проект за решение № СЗ-12-1/2022