Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г.

3

„Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора повече»

4

„Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с. Калчево, общ. Тунджа повече»

5

„Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора повече»

6

  „Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола", с.Горно Сахране, общ. Павел баня повече»

7

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с. Каменец , общ. Стралджа  повече»

8

Петролна база„Зара“ гр. Стара Загора повече»

9

 „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево повече»

10

 „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“, с.Долно Сахране, общ. Павел баня. повече»