Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

4

На 16.03.2018 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че не са изпълнени част от изискванията към пожарната безопасност, за което са дадени 7 предписания. Всички са изпълнени в срок.