Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г.

1

11.07.2023 г.
„Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора повече»

2

11.07.2023 г.
„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ЕООД гр. Николаево
повече»

3

11.07.2023 г.
„Минна компания Петров” АД гр. Ямбол повече»

5

11.07.2023 г.
„Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“ с оператор „Екоенержи” ООД гр. Сливен повече»

6

11.07.2023 г.
„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас повече»

7

11.07.2023 г.
„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София повече»

8

11.07.2023 г.
„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“ с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин повече»

9

11.07.2023 г.
„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък повече»

10

11.07.2023 г.
„Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора повече»