Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

7

На 13.04. 2018 г. в с. Каменец, общ.Стралджа бе извършена проверка на „Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.