Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Обяви за обществен достъп до ДППГА

Публикувано на 02.02.2023 г.

На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА: