Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г.

1

„Складова база Континвест“  с оператор „Континвест” ООД гр. София.  повече»

2

„Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София.  
повече»

3

„Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде Газ България” ЕООД гр. София. 
повече»

4

„Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София. 
повече»

5

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас.
повече»

6

Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора.
повече»

7

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин. 
повече»

8

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София. 
повече»

9

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък. 
повече»

10

„Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с оператор „Геострой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол.
повече»