Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г.

1

„Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София. 
повече»

2

Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора
повече»

3

„Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“ с оператор „Екоенержи” ООД гр. Сливен повече»

4

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София повече»

5

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас повече»

6

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол. повече»

7

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“ с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин повече»

8

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък повече»

9

„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ЕООД гр. Николаево. повече»

10

„Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола“ с оператор „Кастамону България” АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня повече»