Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2016г.

1.На 12 януари  2016 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на „Складово-производствена база за производство на коагуланти за промишлени води и белина и разфасовка на течен хлор“  гр.Стара Загора с оператор „Континвест” ООД гр. София.
Дружеството е класифицирало „Складово-производствена база за производство на коагуланти за промишлени води и белина и разфасовка на течен хлор“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК – 117/03.05.2016 г.

2.На 1 март 2016 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“ гр. Сливен с оператор „Екоенержи” ООД, гр. Сливен.
Дружеството е класифицирало „Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК – 22/09.02.2016 г. 

3.На 25 март  2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София. Дружеството е класифицирало „Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК – 106/02.06.2016 г.

4.На 15 април 2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за технически газове” гр. Стара Загора с оператор „Линде Газ България” ЕООД гр. София.
Дружеството е класифицирало „Складова база за технически газове” гр. Стара Загора, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК – 127/06.04.2016 г.

5. На 22 април 2016 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен.
Дружеството се е класифицирало, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК - 73/08.04.2016 г.

6. На 28 април 2016 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка на „Склад за съхранение на взривни вещества“ с. Каменец , общ. Стралджа с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол.
Дружеството е класифицирало „Склад за съхранение на взривни вещества“ с. Каменец , общ. Стралджа, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ 26-00-356/25.02.2016 г.

7. На 4 май 2016 г. в гр. Николаево бе извършена проверка на „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево с оператор „РДЦ ойл” ЕООД гр. София.
Дружеството е класифицирало „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-71/03.05.2016 г.

8. На 13 май  2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София.  
Дружеството е класифицирало „Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-37/17.03.2016 г.

9. На 20 май  2016 г. в с. Горно Сахране, общ. Павел баня бе извършена проверка на „Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола“ с. Горно Сахране, общ. Павел баня с оператор „Кастамону България“ АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня.
Дружеството е класифицирало „Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола“ с. Горно Сахране, общ. Павел баня, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх. № УК-101/25.03.2016 г.

10. На 26 май 2016 г.в гр. Стралджа бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Стралджа Мараш“ в местността „Мараш“ гр. Стралджа с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин. Дружеството не извършва дейност.

11. На 9 юни 2016 г.в гр. Сливен бе извършена проверка на „Петролна база Сливен”гр. Сливен с оператор ТД „Държавен резерв” - гр.Бургас.
Дружеството е класифицирало „Петролна база Сливен” гр. Сливен, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-58/06.04.2016 г.

12.На 23 юни 2016 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Бършен“ в местността „Бършен“ гр. Сливен с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София.  
Дружеството е класифицирало Производствено – складова база „Бършен“ в местността „Бършен“ гр. Сливен, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх. № УК – 91/26.05.2016 г.

13. На 7 юли  2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за пропан-бутан с пълначно за бутилки и комплексна автоснабдителна станция“ гр. Стара Загора с оператор „Тракия газ” ЕООД гр. Стара Загора.
Дружеството е класифицирало „Складова база за пропан-бутан с пълначно за бутилки и комплексна автоснабдителна станция“ гр. Стара Загора, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх. № УК – 57/19.05.2016 г.

14.На 30 септември 2016 г. в с.Медникарово, общ. Гълъбово бе извършена проверка на  „КонтурГлобал ТЕЦ Марица Изток 3”  с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, гр. София.
Дружеството е класифицирало „КонтурГлобал ТЕЦ Марица изток 3“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-125/26.05.2016 г.
 
15.На 14 октомври 2016 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка на „Производствена база Ямбол“ с оператор „Континвест” ООД, гр. София.
Дружеството е класифицирало „Производствена база Ямбол“ съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-116/27.04.2016 г.
 
16.На 20 октомври 2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“с оператор „Лукойл България” ЕООД гр. София.
 Дружеството е класифицирало „Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-31/17.03.2016 г.
 
17. На 10 ноември 2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора.
Дружеството се е класифицирало„Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-49/02.03.2016 г.
 
18. На 18 ноември 2016 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” Стара Загора с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София.
Дружеството е класифицирало „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” Стара Загора, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-74/21.04.2016 г.
 
19. На 25 ноември 2016 г. в с. Ковачево, общ. Раднево бе извършена проверка на „ТЕЦ Марица Изток 2”  с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.
Дружеството е класифицирало „ТЕЦ Марица Изток 2” съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с висок рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение, като част от процедурата по глава шест от ЗООС. Издадено е решение № 7-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
 
20. На 29 ноември  2016 г. в гр. Ямбол бе извършена проверка „Предприятие за производство на растителни масла“ гр. Ямбол с оператор „Папас олио” АД гр. Ямбол. 
Дружеството е класифицирало „Предприятие за производство на растителни масла“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК-145/02.06.2016 г.
 
21. На 2 декември 2016 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за амониева селитра“ гр. Стара Загора с оператор „Феролекс” ЕООД гр. Стара Загора.
Дружеството е класифицирало „Складова база за амониева селитра“, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, като предприятие с нисък рисков потенциал. За тази класификация операторът е уведомил министъра на околната среда и водите за което е получил потвърждение с писмо изх.№ УК -95/03.05.2016г.