Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г.

11

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин повече»

12

„Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД, завод Тенево, с. Тенево, общ. Тунджа повече»

13

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси  „Арсенал” с оператор „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък повече»

14

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси  „Бузово кале” с оператор „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък повече»

15

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД, гр. Казанлък повече»

16

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД, гр. София повече»

17

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр.Бургас повече»

18

„Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен повече»

19

„Складова база за амониева селитра“ с оператор „Феролекс” ЕООД гр. Стара Загора повече»

20

„Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор„Софарма“  АД, гр. София повече»