Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

2

На 23.02.2018 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на„Склад за съхранение на амониева селитра“ с оператор „Заводски строежи Марица изток” АД гр.Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал.  От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 208-А0/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката. Към момента на проверката складът не е изграден. Дадено е предписание за уведомяване на контролния орган при въвеждане в експлоатация.