Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

1

На 9.02.2018 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на „Складово-производствена база за производство на коагуланти за промишлени води и белина и разфасовка на течен хлор“ с оператор „Континвест” ООД, гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност . При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.