Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г.

1

„Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София повече»

2

„Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София повече»

3

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол повече»

4

„Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора повече»

5

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси „Арсенал” с оператор „НИТИ” ЕАД гр. Казанлък повече»

6

Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора повече»

7

„Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ с оператор „Робертет България” ЕООД с. Долно Сахране, общ. Павел баня повече»

8

„Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД гр.Червен бряг, обл. Плевен повече»

9

„Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен повече»

10

„Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“ с оператор „Екоенержи” ООД гр. Сливен повече»