Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г.

21

 „Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД, гр. София повече»

22

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”, с.Медникарово, общ. Гълъбово повече»

23

„Предприятие за хидравлични елементи и системи” с оператор „ХЕС” АД, гр. Ямбол повече»

24

„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ. Раднево повече»

25

„Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД, гр. Стара Загора повече»

27

„Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД, гр. София повече»