Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2018 г. виж всички »

6

На 5.04.2018 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София.  Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 221-А0/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката.Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че не са изпълнени изискванията към одита на дейността, за което са дадени 2 предписания. Всички са изпълнени в срок.