НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Профил на купувача

„Отстраняване на инвазивни видове, почвоподготовка, засаждане и отглеждане на залесителен материал в ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” - ОТМЕНЕНА!!!

11.06.2020 г.
„Отстраняване на инвазивни видове, почвоподготовка, засаждане и отглеждане на залесителен материал в ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” - ОТМЕНЕНА!!!
повече»

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и док. за одобряването му в БД-ИБР Пловдив, Общ. Елхово и „НС” ЕАД – Сливен и упражняване на авторски надзор по време на строителството

26.03.2020 г.
„Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“, ведно с  подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“
повече»

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и док. за одобряването му в БД-ИБР Пловдив, Общ. Елхово и „НС” ЕАД – Сливен и упражняване на авторски надзор по време на строителството

31.12.2019 г.
„Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“, ведно с  подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ повече»

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и подготовка на необходимата документация за одобряването му в БД „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив

08.10.2019 г.
Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР„Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен. повече»

Обществена поръчка:„Комплексни предпроектни проучвания за оводняване на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“

31.01.2019 г.
Обществена поръчка:„Комплексни предпроектни проучвания за оводняване на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“ повече»