НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

Профил на купувача

„Отстраняване на инвазивни видове, почвоподготовка, засаждане и отглеждане на залесителен материал в ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” - ОТМЕНЕНА!!!

11.06.2020 г.
„Отстраняване на инвазивни видове, почвоподготовка, засаждане и отглеждане на залесителен материал в ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” - ОТМЕНЕНА!!!
повече»

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и док. за одобряването му в БД-ИБР Пловдив, Общ. Елхово и „НС” ЕАД – Сливен и упражняване на авторски надзор по време на строителството

26.03.2020 г.
„Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“, ведно с  подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“
повече»

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и док. за одобряването му в БД-ИБР Пловдив, Общ. Елхово и „НС” ЕАД – Сливен и упражняване на авторски надзор по време на строителството

31.12.2019 г.
„Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“, ведно с  подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ повече»

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и подготовка на необходимата документация за одобряването му в БД „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив

08.10.2019 г.
Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР„Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен. повече»

Обществена поръчка:„Комплексни предпроектни проучвания за оводняване на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“

31.01.2019 г.
Обществена поръчка:„Комплексни предпроектни проучвания за оводняване на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“ повече»