НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Административни актове

Информация за раздела
В този раздел се публикуват всички индивидуални административни актове, издадени от директора на РИОСВ-Стара Загора, в изпълнение на неговите правомощия.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на административните актове издадени от директора на РИОСВ - Стара Загора

Издадени за първото тримесечие на 2014 г. 239 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2014 г. 376 Kb (pdf) свали
Издадени за трето тримесечие на 2014 г. 163 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2014 г. 365 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2015 г. 447 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2015 г. 275 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2015 г. 323 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2015 г. 401 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2016 г. 142 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2016 г. 144 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2016 г. 159 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2016 г. 134 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2017 г. 161 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2017 г. 158 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2017 г. 250 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2017 г. 167 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2018 г. 221 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2018 г. 228 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2018 г. 304 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2018 г. 315 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2019 г. 282 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2019 г. 288 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2019 г. 281 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2019 г. 190 Kb (pdf) свали