НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Административни актове

Информация за раздела
В този раздел се публикуват всички индивидуални административни актове, издадени от директора на РИОСВ-Стара Загора, в изпълнение на неговите правомощия.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на административните актове издадени от директора на РИОСВ - Стара Загора

Издадени за първото тримесечие на 2014 г. 239 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2014 г. 376 Kb (pdf) свали
Издадени за трето тримесечие на 2014 г. 163 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2014 г. 365 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2015 г. 447 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2015 г. 275 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2015 г. 323 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2015 г. 401 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2016 г. 142 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2016 г. 144 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2016 г. 159 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2016 г. 134 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2017 г. 161 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2017 г. 158 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2017 г. 250 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2017 г. 167 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2018 г. 221 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2018 г. 228 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2018 г. 304 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2018 г. 315 Kb (pdf) свали
Издадени за първото тримесечие на 2019 г. 282 Kb (pdf) свали
Издадени за второто тримесечие на 2019 г. 288 Kb (pdf) свали
Издадени за третото тримесечие на 2019 г. 281 Kb (pdf) свали
Издадени за четвъртото тримесечие на 2019 г. 190 Kb (pdf) свали