НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2014 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
Депо за неопасни отпадъци на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД 778 Kb (PDF) свали
ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД 273 Kb (PDF) свали
"Репродуктор по свиневъдство" АД 274 Kb (PDF) свали
"ЕкоФарм 2005" ЕООД 375 Kb (PDF) свали
"Загорка" АД, гр. Стара Загора 10 Mb (pdf) свали
"БалБок Инженеринг" АД 3 Mb (pdf) свали
"Арсенал" АД, Завод 4, гр. Мъглиж 545 Kb (pdf) свали
Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 1910,8 MW на "Ей и Ес-3С Марица изток-1 ЕООД 609 Kb (pdf) свали
"Депо за сгуропепелина и гипс на Ей И Ес Марица изток 1" ЕООД 4 Mb (pdf) свали
"Арсенал" АД, Завод 3 613 Kb (pdf) свали
"Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово" 305 Kb (pdf) свали
"Брикел" ЕАД 1 Mb (pdf) свали
"Аякс-95" ЕООД 988 Kb (pdf) свали
"Колхида-Сливен" АД 2 Mb (pdf) свали
"Е. Миролио" ЕАД - площадка гр. Ямбол 1 Mb (pdf) свали
Е. Миролио ЕАД лана 4 Mb (pdf) свали
"Булгартрансгаз" ЕАД - Компресорна станция "Странджа" 4 Mb (pdf) свали
"Керам Инвест" АД, гр. Сливен 2 Mb (pdf) свали
"Панхим" ООД - гр. Стара Загора 4 Mb (pdf) свали
"Прогрес" АД, гр. Стара Загора 4 Mb (pdf) свали
Депо за неопасни отпадъци "Обединени северни насипища" на "Мини Марица изток" ЕАД 901 Kb (pdf) свали
"КонтурГлобал Марица изток" АД - Горивна инсталация за производство на ел. енергия, инсталация за производство на водород 4 Mb (pdf) свали
"Булгартрансгаз" ЕАД - Компресорна станция "Лозенец" 4 Mb (pdf) свали
"Градус-3" АД 11 Mb (PDF) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД 12 Mb (PDF) свали
"Градус 1" ООД, Птицекланица "Градус" 8 Mb (PDF) свали
"Керамична къща Стралджа" ЕООД 489 Kb (PDF) свали