НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2017 г.

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 552 Kb (PDF) свали
Мини Марица Изток ЕАД, Обединени северни насипища 295 Kb (PDF) свали
Аякс - 95 ООД, пл. с. Боздуганово 482 Kb (PDF) свали
Лемприер Уул ЕООД, гр. Сливен 595 Kb (PDF) свали
БРИКЕЛ ЕАД, гр. Гълъбово 610 Kb (PDF) свали
ЕЙ И ЕС -3С Марица Изток 1 915 Kb (PDF) свали
Арсенал АД, Завод 3, гр. Казанлък 497 Kb (PDF) свали
„Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора 365 Kb (PDF) свали
„Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с. Панаретовци 419 Kb (PDF) свали
"ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД" 915 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД,завод 4, площадка гр. Мъглиж 591 Kb (PDF) свали
"Аякс - 1" ЕООД 360 Kb (PDF) свали
"Керам Инвест" АД 351 Kb (PDF) свали
"Е.Миролио" ЕАД, гр. Сливен 540 Kb (PDF) свали
"Репродуктор по свиневъдство"АД, с. Калчево 485 Kb (PDF) свали
Градус 1 ООД, гр. Стара Загора 439 Kb (PDF) свали
"Топлофикация - Сливен" ЕАД 628 Kb (PDF) свали
Ремотекс М ООД, пл. гр. Раднево 830 Kb (PDF) свали
РДНО Община Ямбол 513 Kb (PDF) свали
Градус 3 АД, пл. Нова Загора 457 Kb (PDF) свали
Ей и Ес - Марица Изток 1 ЕООД 726 Kb (PDF) свали
РЦУО - Стара Загора, общ. Стара Загора 484 Kb (PDF) свали
"Кастамону България" АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня 329 Kb (PDF) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД, площадка с. Тенево 424 Kb (PDF) свали