НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2013 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2013 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
„Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора 99 Kb (pdf) свали
„Прогрес”АД, гр. Стара Загора 3 Mb (pdf) свали
„Е. Миролио” ЕАД, гр. Ямбол 2 Mb (pdf) свали
„Панхим” ООД, гр. Стара Загора 2 Mb (pdf) свали
„КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с. Медникарово 2 Mb (pdf) свали
„Колхида Сливен”АД, гр. Сливен 2 Mb (pdf) свали
„Арсенал” АД, завод 4, гр. Мъглиж 2 Mb (pdf) свали
„Ей И Ес- Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово 3 Mb (pdf) свали
„Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен 889 Kb (pdf) свали
„Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с. Панаретовци 2 Mb (pdf) свали
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово 3 Mb (pdf) свали
„Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово 3 Mb (pdf) свали
„Градус-1” ООД, птицекомбинат Ямбол 2 Mb (pdf) свали
„Аякс-1” ЕООД, площадка с. Пъстрен, общ. Опан 2 Mb (pdf) свали
„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово 602 Kb (pdf) свали
„Арсенал”АД, гр. Казанлък 4 Mb (pdf) свали
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр. Раднево 4 Mb (pdf) свали
„Ремотекс-Раднево” ЕАД, гр. Раднево 459 Kb (pdf) свали
„Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево, общ. Тунджа 3 Mb (pdf) свали
„Аякс-95”ООД, площадка с. Боздуганово, общ. Раднево 2 Mb (pdf) свали
„Милениум-2000”ООД, площадка с. Рупките 1 Mb (pdf) свали
ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55”, площадка с. Баня, общ. Нова Загора 4 Mb (pdf) свали
"Джени Груп" ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен 3 Mb (pdf) свали
„Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр. Стралджа 147 Kb (pdf) свали
„Палфингер Продукционстехник България”ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа 8 Mb (pdf) свали