НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Профил на купувача виж всички »

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и подготовка на необходимата документация за одобряването му в БД „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив

08.10.2019 г.
Необходими Документи
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 198 Kb (PDF) свали
Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП 970 Kb (PDF) свали
Приложение 1 89 Kb (pdf) свали
Приложение 2 75 Kb (pdf) свали
Приложение 3 93 Kb (pdf) свали
Приложение 4 96 Kb (pdf) свали
Приложение 5 371 Kb (pdf) свали
Приложение 6 289 Kb (pdf) свали
Приложение 7 247 Kb (pdf) свали
Приложение 8 96 Kb (pdf) свали
Приложение 9 71 Kb (pdf) свали
Приложение 10 71 Kb (pdf) свали
Договор Балабана Дейност 2 172 Kb (doc) свали
Договор Долна Топчия Дейност 2 174 Kb (doc) свали
Протокол от работата на комисия 22.10.2019 378 Kb (PDF) свали
Протокол №2 от работата на комисия 01.11.2019 г. 267 Kb (PDF) свали
Решение №ОПОС-245/06.11.2019 г. 136 Kb (PDF) свали
Съобщение 06.11.2019 г. 56 Kb (PDF) свали