НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Профил на купувача виж всички »

Обществена поръчка:" Доставка на един брой автомобил с висока проходимост за нуждите на РИОСВ-Стара Загора."

04.12.2017 г.
Необходими документи
Обява 191 Kb (pdf) свали
Документация за доставка 45 Kb (docx) свали
Приложение 3-техническо предложение 30 Kb (docx) свали
Приложение 4-ценово предложение 17 Kb (docx) свали
Приложение 5-проект на договор 50 Kb (docx) свали
Приложения доставка на автомобил 425 Kb (rar) свали
Протокол от работата на комисията 775 Kb (pdf) свали
Договор и приложения 1 Mb (pdf) свали