НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Профил на купувача виж всички »

Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“ и док. за одобряването му в БД-ИБР Пловдив, Общ. Елхово и „НС” ЕАД – Сливен и упражняване на авторски надзор по време на строителството

31.12.2019 г.
Необходими Документи
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 204 Kb (PDF) свали
Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП 72 Kb (docx) свали
Приложение 1 89 Kb (pdf) свали
Приложение 2 75 Kb (pdf) свали
Приложение 3 93 Kb (pdf) свали
Приложение 4 96 Kb (pdf) свали
Приложение 5 371 Kb (pdf) свали
Приложение 6 289 Kb (pdf) свали
Приложение 7 247 Kb (pdf) свали
Приложение 8 96 Kb (pdf) свали
Приложение 9 71 Kb (pdf) свали
Приложение 10 71 Kb (pdf) свали
Договор Балабана Дейност 2 181 Kb (doc) свали
Договор Долна Топчия Дейност 2 181 Kb (doc) свали
Протокол 22.01.2020 г. 520 Kb (pdf) свали
Протокол 11.02.2020 г. 560 Kb (pdf) свали
Протокол №3 16.03.2020 г. 244 Kb (pdf) свали
Съобщение 20.03.2020 г. 57 Kb (pdf) свали