НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Доклади за състоянието на околната среда

Доклад за 2022 г.

Доклад за 2021 г.

Доклад за 2020 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2020 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I. Въведение
 
II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
 
III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    III.3. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол
V. Проекти/обекти с екологично предназначение
VI. Административно - наказателна дейност
VII. Заключение
VIII. Приложение

Доклад за 2019 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2019 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I. Въведение
 
II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
 
III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    III.3. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол
V. Проекти/обекти с екологично предназначение
VI. Административно - наказателна дейност
VII. Заключение
VIII. Приложение

Доклад за 2018 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2018 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I. Въведение
 
II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
 
III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    ІІІ.3. Радиационен контрол
    III.4. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол
V. Проекти/обекти с екологично предназначение
VI. Заключение
VII. Приложение

Доклад за 2017 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2017 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I. Въведение
 
II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
 
III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    ІІІ.3. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV. Превантивна дейност и контрол
V.  Проекти/обекти с екологично предназначение
VI. Заключение
VII. Приложение

Доклад за 2016 г.

РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2016 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ
 
I. Въведение
 
II. Анализи по компоненти на околната среда
    ІІ.1. Атмосферен въздух
    ІІ.2. Води
    ІІ.3. Земи и почви
    ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
 
III. Анализи по фактори на въздействие
    ІІІ.1. Отпадъци
    ІІІ.2. Шум
    ІІІ.3. Химикали и управление на риска от големи аварии

IV.  Превантивна дейност и контрол
V.   Проекти/обекти с екологично предназначение
VI.  Заключение
VII. Приложение