НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Годишни планове за контролната дейност

Годишни планове за контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора

Регистър на обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ 228 Kb (xlsx) свали
План за контролната дейност през 2017 г. 802 Kb (pdf) свали
План за контролната дейност през 2016 г. (в .zip формат) 517 Kb (zip) свали
План за контролната дейност през 2015 г. (в .zip формат) 549 Kb (zip) свали
План за контролната дейност през 2018 г. 936 Kb (pdf) свали
План за контролната дейност през 2019 г. 831 Kb (pdf) свали