НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2018 г.

"Панхим" ООД гр. Стара Загора 248 Kb (PDF) свали
Колхида-Сливен АД, гр. Сливен 204 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, Завод 3 185 Kb (PDF) свали
Депо за неопасни отпадъци, гр. Елхово 220 Kb (PDF) свали
"Булгартрансгаз" ЕАД, КС Лозенец 202 Kb (PDF) свали
"БалБок Инженеринг" АД, площадка Стара Загора 160 Kb (PDF) свали
"Булгартрансгаз" ЕАД, КС Странджа 240 Kb (PDF) свали
ТЕЦ КонтурГлобал МИ 3 ЕАД 260 Kb (PDF) свали
ТЕЦ ЕЙ и ЕС МИ 1 ЕООД 201 Kb (PDF) свали
"Загорка" АД 180 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, Завод 4, гр. Мъглиж 206 Kb (PDF) свали
"Насипеще Медникарово"Мини Марица изток" ЕАД 161 Kb (PDF) свали
"Кастамону България" АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня 255 Kb (PDF) свали
"Е.Миролио" ЕАД, дивизия Лана, гр. Сливен 224 Kb (PDF) свали
Брикел ЕАД, гр. Гълъбово 249 Kb (PDF) свали
"Е.Миролио" ЕАД, пл. гр.Ямбол 182 Kb (PDF) свали
"Репродуктор по свиневъдство" АД, с. Калчево 139 Kb (PDF) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД, филиал Тенево 253 Kb (PDF) свали
"Минералкомерс" АД, гр. Стара Загора 229 Kb (PDF) свали
"Ямболен" АД, гр, Ямбол 123 Kb (PDF) свали
"Топлофикация Сливен" ЕАД 34 Kb (PDF) свали
"РЦУО-Стара Загора"пл. с. Ракитница 221 Kb (PDF) свали
РДНО Община Ямбол 198 Kb (PDF) свали
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, с. Ковачево 290 Kb (PDF) свали
"Ремотекс М" ООД, пл. Раднево 209 Kb (PDF) свали
"Ей и Ес - Марица Изток" 1 ЕООД 242 Kb (PDF) свали
"Лора- 2004" ЕООД, пл. с. Маджерито 184 Kb (PDF) свали
"Топлофикация - Сливен" ЕАД, гр. Сливен 204 Kb (PDF) свали
"Фармпро" ООД, гр. Стара Загора 165 Kb (PDF) свали