НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Публичен регистър на Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ на служителите от РИОСВ-Стара Загора

Име, презиме, фамилия Длъжност Дата на подаване Дата на подаване Дата на подаване
      Д-я
чл.12,т.1
Д-я чл.12,т.2 Д-я чл.12,т.3
1    Антон   Костадинов Младши експерт   8.1.2010  
2  Антония   Карачева Младши експерт 13.6.2017 13.6.2017  
3  Ася Ананова Главен експерт   13.1.2009  
4  Ваня Драганова Главен счетоводител   26.1.2009 20.9.2017
5  Галина Петрова Главен експерт   15.11.2009  
6  Деница   Делчева Младши експерт 1.8.2014 1.8.2014  
7  Деян   Господинов Младши експерт 1.4.2009 1.4.2009  
8  Диан Боюклиев Младши експерт 1.11.2017 1.11.2017  
9
 Диан Динев
Младши експерт 1.11.2016 1.11.2016  
10  Диана   Вълканова Началник отдел   13.1.2009  
11  Диана Ганева Главен експерт   13.1.2009 1.4.2012
12  Димитър   Тодоров Специалист 20.3.2017 20.3.2017  
13  Димка Петкова Главен експерт   13.1.2009 13.11.2017
14  Динка Тодорова Главен експерт   8.1.2009  
15  Донка Райчева Главен експерт   7.1.2009  
16  Женя Мочева Главен експерт   10.1.2009  
17  Злати Христов Директор дирекция 24.11.2015 24.11.2015 26.6.2013
18  Иван Гагов Началник отдел   26.1.2009  
19  Ивилина   Станева Главен юрисконсулт 16.12.2015 16.12.2015  
20  Катя Илиева Старши експерт 1.6.2015 1.6.2015 27.11.2017
21  Кунка Михова Младши експерт 4.1.2016 4.1.2016  
22  Лина Петкова Главен експерт   7.1.2009 8.7.2013
23  Мариана   Христова Главен специалист
6.6.2016
6.6.2016 4.10.2016
24  Мария   Георгиева Младши експерт 15.5.2017 15.5.2017  
25  Мария Славова Старши експерт 15.12.2015 23.7.2015 2.8.2012
26  Мария   Трифонова Технически сътрудник 29.6.2015 29.6.2015  
27  Мария Чатова Младши експерт 20.7.2015 20.7.2015  
28  Марияна   Маркова Главен експерт 11.4.2016 11.4.2016  
29  Милена Пенева Главен експерт   7.1.2009  
30  Минчо Минчев Главен експерт 21.6.2010 21.6.2010  
31  Михаил   Михайлов Главен експерт 21.6.2010 21.6.2010  
32  Надя   Проданова Главен експерт 12.9.2016 12.9.2016  
33  Павлина   Петкова-Русева Старши експерт 23.6.2011 23.6.2011  
34  Ралица Танчева Младши експерт 1.4.2016 1.4.2016  
35  Росица Илиева Главен експерт   12.1.2009  
36  Сезай Мустафа Младши експерт 30.7.2014 30.7.2014  
37  Силвия   Хубенова -   Стоянова Главен експерт 24.4.2013 24.4.2013 29.1.2014
38  Стефан Колев Главен експерт   7.1.2009 9.8.2012
39  Стефка   Симеонова Изпълнител 4.1.2016 4.1.2016  
40  Стефко Колев Изпълнител 7.3.2016 7.3.2016  
41  Таня Иванова Главен експерт   7.1.2009  
42  Таня Матева Младши експерт 1.11.2016 1.11.2016  
43  Теодор Иванов Главен експерт   7.1.2009 16.12.2016
44  Христина   Петрова Директор дирекция   7.1.2009  
45  Христо Иванов Главен експерт   8.1.2009  
46  Христо Нешев Изпълнител 1.9.2017 1.9.2017