НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Информация по чл. 15, ал.1, т. 16

Информация по чл. 15, ал.1, т. 16 - информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета
През 2018 г. информация, предоставена повече от три пъти - инвестиционни намерения - Река Съзлийка; Централен Балкан и Централен Балкан-буфер; Река Марица и Марица-Първомай