НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Постъпили сигнали на "зелен" телефон

Регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения

От прикачените по-долу документи можете да се запознаете с процедурата в РИОСВ-Стара Загора по регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения, както и да изтеглите формуляри за подаване на сигнал или предложение.
 

Сигнали

 
От връзките по-долу можете да изтеглите постъпилите сигнали на "зелен" телефон в РИОСВ-Стара Загора.
 

================================================================================
================================================================================
================================================================================
Сигнали м. януари 2017 г. 114 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2017 г. 115 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2017 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2017 г. 94 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2017 г. 132 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2017 г. 164 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2017 г. 136 Kb (pdf) свали
Сигнали за м. август 2017 г. 137 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2017 г. 149 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2017 г. 128 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2017 г. 136 Kb (pdf) свали
Сигнали м. декември 2017 г. 122 Kb (pdf) свали
Сигнали м. януари 2018г. 119 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2018 г. 123 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2018 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2018 г. 141 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2018 г. 126 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2018 г 134 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2018 г. 183 Kb (pdf) свали
Сигнали за м. август 2018 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2018 г. 197 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2018 г. 166 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2018 г. 160 Kb (pdf) свали
Сигнали м. декември 2018 г. 172 Kb (pdf) свали
Сигнали м. януари 2019 г. 163 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2019 г. 162 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2019 г. 126 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2019 г. 142 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2019 г. 154 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2019 г. 159 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2019 г. 170 Kb (pdf) свали
Сигнали м. август 2019 г. 167 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2019 г. 162 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2019 г. 197 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2019 г. 137 Kb (pdf) свали
Сигнали м. декември 2019 г. 80 Kb (pdf) свали
Сигнали м. януари 2020 г. 144 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2020 г. 81 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2020 г. 79 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2020 г. 97 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2020 г. 96 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2020 г. 92 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2020 г. 130 Kb (pdf) свали
Сигнали м. август 2020 г. 149 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2020 г. 92 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2020 г. 100 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2020 г. 110 Kb (pdf) свали