Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 02.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-04-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 19,861 дка трайни насаждения от череши в имоти с №№ 024014, 024015, 024016 и.024018 в землището на с.Тополчане, общ.Сливен”
РЕШЕНИЕ № СЗ-05-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’Отглеждане на трайни насаждения от сливи в имот № 036010, праскови в имот № 000845 и увеличаване с 4 дка сливи в имот № 000658 в землището на с. Скобелево, общ. Павел Баня и закупуване на трактор”

Публикувано на 03.02.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-02-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения, изграждане на лека ограда тип мрежа, противопожарни полоси и противоградушкова конструкция с мрежа на насажденията в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен, обл.Сливен”
РЕШЕНИЕ № СЗ-03-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на насаждения от арония на площ от 55,844дка в имоти с №№ 025441, 031157, 019378, 025395, 018071, 026095, 016140 в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград”

Публикувано на 20.01.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-01-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на орехова градина в имот с № 000135 в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня”.