Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Природни забележителности

Карстов извор с езеро в м. "Чирпан Бунар" с площ около него 5.0 ха, землището на с. Гранит


Обявен за природна забележителност със Заповед № 3039 от 03.10.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда с цел запазване на красив кът от нашата природа.