Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година

От връзките по-долу можете да изтеглите писмата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

04.01.2019 796 Kb (rar) свали
11.01.2019 651 Kb (rar) свали
15.01.2019 783 Kb (rar) свали
16.01.2019 1 Mb (rar) свали
18.01.2019 479 Kb (rar) свали
24.01.2019 1 Mb (rar) свали
28.01.2019 1 Mb (rar) свали
31.01.2019 1 Mb (rar) свали
07.02.2019 868 Kb (rar) свали
12.02.2019 1 Mb (rar) свали
15.02.2019 1 Mb (rar) свали
22.02.2019 964 Kb (rar) свали
28.02.2019 770 Kb (rar) свали
01.03.2019 571 Kb (rar) свали
11.03.2019 2 Mb (rar) свали
15.03.2019 1 Mb (rar) свали
20.03.2019 644 Kb (rar) свали
22.03.2019 562 Kb (rar) свали
28.03.2019 1 Mb (rar) свали
29.03.2019 579 Kb (rar) свали
05.04.2019 2 Mb (rar) свали
12.04.2019 1 Mb (rar) свали
16.04.2019 1 Mb (rar) свали
19.04.2019 602 Kb (rar) свали
23.04.2019 927 Kb (rar) свали
30.04.2019 398 Kb (rar) свали
10.05.2019 1 Mb (rar) свали
14.05.2019 1 Mb (rar) свали
17.05.2019 1 Mb (rar) свали
23.05.2019 1 Mb (rar) свали
30.05.2019 1 Mb (rar) свали
31.05.2019 184 Kb (rar) свали
07.06.2019 2 Mb (rar) свали
11.06.2019 846 Kb (rar) свали
18.06.2019 1016 Kb (rar) свали
20.06.2019 950 Kb (rar) свали
26.06.2019 1 Mb (rar) свали
28.06.2019 665 Kb (rar) свали
02.07.2019 4 Mb (rar) свали
05.07.2019 311 Kb (rar) свали
10.07.2019 921 Kb (rar) свали
16.07.2019 456 Kb (rar) свали
19.07.2019 2 Mb (rar) свали
26.07.2019 693 Kb (rar) свали
31.07.2019 549 Kb (rar) свали
05.08.2019 1 Mb (rar) свали
12.08.2019 681 Kb (rar) свали
16.08.2019 1 Mb (rar) свали
26.08.2019 589 Kb (rar) свали
30.08.2019 1 Mb (rar) свали
10.09.2019 4 Mb (rar) свали
13.09.2019 1 Mb (rar) свали
20.09.2019 1 Mb (rar) свали
27.09.2019 415 Kb (rar) свали
04.10.2019 1 Mb (rar) свали
11.10.2019 2 Mb (rar) свали
18.10.2019 2 Mb (rar) свали
25.10.2019 411 Kb (rar) свали
30.10.2019 1 Mb (rar) свали
08.11.2019 1 Mb (rar) свали
14.11.2019 1 Mb (rar) свали
15.11.2019 640 Kb (rar) свали
22.11.2019 564 Kb (rar) свали
28.11.2019 590 Kb (rar) свали
06.12.2019 1 Mb (rar) свали
13.12.2019 1 Mb (rar) свали
20.12.2019 1 Mb (rar) свали
31.12.2019 1 Mb (rar) свали