Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г.

11

„Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора. 
повече»

12

„Склад за съхранение на взривни вещества“ с оператор „Минна компания Петров” АД гр. Ямбол. 
повече»

13

„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ООД гр. Николаево. повече»

14

„Предприятие за хидравлични елементи и системи” с оператор „ХЕС” АД гр. Ямбол. повече»

15

„Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор „Софарма“ АД гр. София.
повече»

16

„Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ с оператор „Робертет България” ЕООД с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
повече»

17

„Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД гр. София. повече»

18

„ Складова база за съхранение на ПРЗ“ с оператор „Булагро“  АД гр. Стара Загора.  повече»

19

„Палфингер Продукциoнстехник България“, завод Тенево с оператор „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД гр. Червен бряг, обл. Плевен.
повече»

20

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД гр. София. повече»