Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

19

На 09.10.2020 г. в с. Тенево, общ. Тунджа бе извършена проверка на „Палфингер Продукциoнстехник България“, завод Тенево с оператор „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД гр. Червен бряг, обл. Плевен. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 212-А0/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.