Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

15

На 11.09.2020 г. в гр. Казанлък бе извършена проверка на „Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор „Софарма“ АД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.