Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2020 г. виж всички »

13

На 07.08.2020 г. в гр. Николаево бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ООД гр. Николаево. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че площадката временно е преустановила дейността си, като за това писмено е уведомила изпълнителния директор на ИАОС – София и директора на РИОСВ – Стара Загора.